Als stichting moeten wij onkosten maken om onze doelstellingen te kunnen - blijven - verwezenlijken. Denk daarbij o.a. aan:
 
  • vervoerskosten voor plaatsingsbezoeken en het wegbrengen/ophalen van de honden die in een gastgezin verblijven
  • medische kosten (en in bijzondere gevallen voeding) voor de honden die in een gastgezin verblijven
  • noodzakelijke kosten van therapieën (medisch/gedragsmatig) voor de honden die in een gastgezin verblijven
  • telefoon- en internetkosten
  • kosten website
  • kantoorbenodigdheden
  • bankkosten
  • etc.
 
Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om onze onkosten zo laag mogelijk te houden, maar omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en donaties is het noodzakelijk om voor een aantal van onze diensten een onkostenvergoeding in rekening te brengen. Hiervoor zijn de volgende tarieven vastgesteld:
 
 
 ALGEMEEN  TARIEF
   
 Afstandsbemiddeling - websitevermelding  (voor onbepaalde duur)  € 25,00
 Vervoerskosten  € 0,19 / km
   
   
   
 
 
!--
 

AFSTANDSFEE

 Leeftijd

 hond

 Appenzeller

 Sennenhond

 Berner

 Sennenhond

 Entlebucher

 Sennenhond

 Grote Zwitserse

 Sennenhond

 0-1 jaar

 € 200

 € 200

 € 200

 € 200

 2-3 jaar

 € 175

 € 175

 € 175

 € 175

 4-5 jaar

 € 150

 € 150

 € 150

 € 150

 6-7 jaar

 € 150

 € 125

 € 150

 € 125

 8 jaar e.o.

 € 125

 € 100

 € 125

 € 100

 
Afstandsfee: Het bedrag dat de huidige eigenaren aan de stichting verschuldigd zijn, indien zij er voor kiezen om afstand te doen van hun Sennenhond en deze in eigendom over te dragen aan de stiching.
 
NB: Wanneer u afstand wilt doen van uw Sennenhond dient hij/zij gechipt te zijn en dienen alle reguliere entingen (danwel een titerbepaling) actueel te zijn! Mocht u dit niet meer zelf kunnen regelen dan kan de stichting dat voor u regelen, maar zullen de hiermee gepaard gaande kosten afzonderlijk aan u in rekening worden gebracht.
 
 

PLAATSINGSFEE

 Leeftijd

 hond

 Appenzeller

 Sennenhond

 Berner

 Sennenhond

 Entlebucher

 Sennenhond

 Grote Zwitserse

 Sennenhond

 0-1 jaar

 € 200

 € 200

 € 200

 € 200

 2-3 jaar

 € 175

 € 175

 € 175

 € 175

 4-5 jaar

 € 150

 € 150

 € 150

 € 150

 6-7 jaar

 € 150

 € 125

 € 150

 € 125

 8 jaar e.o.

 € 125

 € 100

 € 125

 € 100

 
Plaatsingsfee: Het bedrag dat de nieuwe eigenaren aan de stichting verschuldigd zijn, wanneer zij een Sennenhond aanschaffen die vanuit de door de stichting te verzorgen noodopvang wordt herplaatst.
-->
 
 
De stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bijzondere gevallen van de vastgestelde tarieven af te wijken.
 

Koop een Benno-boek en steun onze stichting!

Speciaal voor alle Berner-liefhebbers vragen wij jullie aandacht voor een uniek aanbod: in overleg met schrijfster Hermien Stok mogen wij als stichting de boeken van Benno de Berner te koop aanbieden. De verkoopprijs per boek bedraagt € 13,95 excl. verzendkosten en van elk boek dat via de stichting wordt verkocht, doneert Hermien maar liefst € 2,50 aan de stichting!

EXTRA: Hermien signeert alle boeken die via de stichting worden verkocht en wanneer je de boeken aan iemand cadeau wilt geven voor een speciale gelegenheid, dan is het zelfs mogelijk om er een persoonlijke opmerking/boodschap aan toe te voegen!

Een unieke kans dus om deze Berner-boeken te kunnen kopen! U kunt uw bestelling aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar: onze stichting

Benno het Bernertje

Benno het Bernertje

Benno de boevenvanger

Benno de boevenvanger

Benno en de hondendieven

Benno en de hondendieven

Benno op vakantie

Benno op vakantie

Benno en Sjanske

Benno en Sjanske